Stikkord: Fasade

 • Er du i tvil gå ned i midten

  Er du i tvil gå ned i midten

  Denne samtalen handler om å ta stilling. Må vi alltid ta stilling? Er vi nødt til å være enten for eller imot? Vi snakker om ulike posisjoner i kunstfeltet, koronanedstengningen og litt om hvordan ting fortoner seg på ishockeybanen. Gjesten i denne episoden er skuespiller, men opplevde koronatiden som krevende på grunn av helt reell […]

 • Jeg har veldig tro på kunsten som en døråpner

  Jeg har veldig tro på kunsten som en døråpner

  Det fineste med kunsten er at man bli beveget. Det kan være en tone eller en obo som spiller. Denne samtalen er en klangfull samtale der vi snakker om hva som berører oss i kunsten. Vi snakker forsåvidt også om fotball og om improvisasjon. Vi snakker om hvor viktig det er å glede seg over […]

 • Det er noen som er vant til å leve i en verden hvor alle gjør det de gjør

  Det er noen som er vant til å leve i en verden hvor alle gjør det de gjør

  Denne samtalen handler om makt, musikk og politikk. Og også litt om det å vokse opp med i en familie som har et forhold til kunst. Vi snakker om det å spille gitar og om det å utøve musikk. Gjesten sammenligner det å lytte til musikk med det å lage musikk. Kommer man nærmere sangen […]

 • Jeg har en sånn påle som står oppreist i storm og styggevær

  Jeg har en sånn påle som står oppreist i storm og styggevær

  Velkommen til en ukjent samtale. Dette er upod. Norges mest ukjente podkast. Når man blir godt kjent med noen er det lettere å bli kjent med deres fasade. Gjesten i denne ukens episode er ganske sur og ubrukelig før tolv. Hvis man er redd for noen ting, men ikke bekjemper det, så trenger en ikke […]

 • Man baserer livet sitt på å finne noen på Tinder

  Man baserer livet sitt på å finne noen på Tinder

  I denne samtalen snakker vi om hvordan det er for en vestlending å være gift med en fra østlandet. Vi snakker også om å snakke om følelser og om det å bite seg i armen og forsøke å være tålmodig når man forsøker å la barnet få finne ut av ting på egen hånd. Vi […]

 • Hvis vi to blir uenig så er det ikke unaturlig for meg å drepe deg

  Hvis vi to blir uenig så er det ikke unaturlig for meg å drepe deg

  Velkommen til en udramatisk samtale. Dette er upod.  Norges mest udramatiske podkast.  Denne samtalen fant sted dagen etter at en kvinne ble drept på åpen gate i Oslo og gjesten og jeg snakker om livet og om hvordan livet veldig brått kan endre seg. Døden er et kraftig omdreiningspunkt både i det virkelige livet og […]

 • Når tre skal være en, men være tre allikevel, men egentlig ikke tre

  Når tre skal være en, men være tre allikevel, men egentlig ikke tre

  Velkommen til en ureligiøs samtale. Dette er upod. Norges mest ureligiøse podkast.  Denne samtalen handler om å sitte i en livbåt og lure på hva man skal gjøre når man er tom for mat og derfor må spise sine kamerater. Vi snakker om også om bibelmøtet i Nikea, om hvorvidt døden er en straff for […]

 • Når du sier at da er det ikke politikk, da er det vennskap

  Når du sier at da er det ikke politikk, da er det vennskap

  Velkommen til en upolitisk samtale. Dette er upod. Norges mest upolitiske podkast.  I denne samtalen snakker vi om den mellommenneskelige og den guddommelige kjærligheten. Vi snakker også om postordre og om fasade og om det å tvile på kjærligheten. Og om det å oppleve den reine kjærligheten. Vi diskuterer også den manglende troverdigheten i at […]

 • Født med konsertbillett i hånda

  Født med konsertbillett i hånda

  Velkommen til en unaturlig samtale. Dette er upod.   Norges mest unaturlige podkast. I denne episoden snakker vi om kunstens makt i koronatiden, om kunsten i det hele tatt har makt og hva kunsten kan lære oss. Gjesten og jeg snakker om at vi har et litt pussig forhold til kunsten. Vi snakker om å […]

 • Folk er mye mer kritiske enn det kritisk teori skal ha det til

  Folk er mye mer kritiske enn det kritisk teori skal ha det til

  Velkommen til en ukapitalistisk samtale.  Dette er upod. Norges mest ukapitalistiske podkast. Dette er den mest teoritunge samtalen i upod så langt. Jeg er glad i samtaler på mange ulike nivå og kan love samtaler senere denne våren som er mindre kunst-teoretiske enn denne. Denne samtalen ble spilt inn mai 2020, og på denne tiden […]